dn3

Anh Thiều Đăng Hưng - Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ số Platinum (TP Hà Tĩnh): Mong rằng, thời gian tới, việc tiếp cận thông tin về các cơ chế, chính sách của tỉnh đối với các doanh nghiệp được dễ dàng, nhanh chóng hơn.

Anh Thiều Đăng Hưng – Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ số Platinum (TP Hà Tĩnh): Mong rằng, thời gian tới, việc tiếp cận thông tin về các cơ chế, chính sách của tỉnh đối với các doanh nghiệp được dễ dàng, nhanh chóng hơn.

Anh Thiều Đăng Hưng – Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ số Platinum (TP Hà Tĩnh): Mong rằng, thời gian tới, việc tiếp cận thông tin về các cơ chế, chính sách của tỉnh đối với các doanh nghiệp được dễ dàng, nhanh chóng hơn.

Trả lời