Sàn giao dịch bất động sản | Mua bán nhà đất Hà Tĩnh

Hiển thị kết quả duy nhất

Bán đất biệt thự Thạch Hạ ( MS:1881)

4 tỉ 400 triệu

740 m²

Đông Bắc

Xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh

02/08/2022

4,400,000,000 

Bán đất mặt đường Quang Lĩnh (MS:1830)

3 tỉ 400 triệu

216 m²

Tây Bắc

xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh

31/08/2022

3,400,000,000 

Bán đất mặt đường Quang Trung ( 2027 )

2 tỉ 950 triệu

108 m²

Đông Bắc

Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh

24/05/2022

2,950,000,000 

Bán đất mặt đường Quang Trung (2038)

3 tỉ 300 triệu

108 m²

Tây

Quang trung, Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh

20/05/2022

3,300,000,000 

Bán đất mặt đường Quang Trung (MS: 1978)

2 tỉ 850 triệu

108 m²

Tây Nam

Xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh

04/10/2022

2,850,000,000 

Bán đất mặt đường Quang Trung (MS:1744)

2 tỉ 500 triệu

108 m²

Đông Bắc

Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh

10/11/2022

2,500,000,000 

Bán đất QH Đông Tân Học ( 1946 )

3 tỉ

200 m²

Tây Bắc, Đông Bắc

Xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh

24/06/2022

3,000,000,000 

Bán đất QH đường 18 M * Thạch Hạ ( 2053 )

686868

184 m²

Nam

Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh

19/05/2022

686,868 

Bán đất QH Tân Học – Thạch Hạ (MS: 1858)

1 tỉ 800 triệu

220 m²

Chính Tây

Xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh

08/08/2022

1,800,000,000 

Bán đất QH Tân Học * Thạch Hạ (MS:1742)

1 tỉ 650 triệu

144 m²

Tây Nam

Xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh

12/11/2022

1,650,000,000 

Bán đất QH Thạch Hạ ( 1965 )

1 tỉ 750 triệu

180 m²

Chính Đông

Xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh

16/06/2022

1,750,000,000 

Bán đất QH Thạch Hạ ( MS: 1717 )

1 tỉ 450 triệu

147 m²

Tây Nam

Xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh

05/12/2022

1,450,000,000 

Bán đất QH Thạch Hạ (MS:1747)

1 tỉ 250 triệu

150 m²

Đông Bắc

Xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh

08/11/2022

1,250,000,000 

Đất biệt thự 445 M2. Thạch Hạ (MS: 1882)

2 tỉ 750 triệu

445 m²

Đông Bắc

Xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh

02/08/2022

2,750,000,000 

Đất đẹp Liên Hà * Thạch Hạ ( 2077 )

1 tỉ 390 triệu

200 m²

Tây Bắc

Xã Thạch Hạ. TP Hà Tĩnh

28/04/2022

1,390,000,000 

Đất đẹp Liên Nhật * Thạch Hạ ( 2327 )

1 tỉ 250 triệu

153 m²

Đông Bắc

Xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh

09/10/2021

1,250,000,000 

Đất đẹp xã Thạch Hạ ( 2145 )

1 tỉ 200 triệu

200 m²

Tây Nam

Xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh

23/02/2022

1,200,000,000 

Đất mặt đường Quang Trung ( 2109 )

1 tỉ 750 triệu

108 m²

Tây Bắc

TP Hà Tĩnh

04/04/2022

1,750,000,000 

Đất mặt đường Quang Trung (2467)

2 tỉ 050 triệu

108 m²

Tây Nam

xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh

24/07/2021

2,050,000,000 

Đất mặt đường Quang Trung * Thạch Hạ ( 2078 )

3 tỉ 600 triệu

110 m²

Tây Bắc

xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh

28/04/2022

3,600,000,000 

Đất mặt đường Quang Trung * Thạch Hạ ( 2251 )

6868

108 m²

Tây Bắc

Xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh

29/11/2021

6,868 

Đất QH Đông Tân Học * Thạch Hạ (MS:1790)

6868

144 m²

Tây Nam

Xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh

06/10/2022

6,868 

Đất QH Tây Tân học * Thạch Hạ (2069)

2 tỉ 300 triệu

148 m²

Đông Bắc

Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh

07/05/2022

2,300,000,000 

Đất QH Thạch Hạ ( 2366 )

1 tỉ 550 triệu

156 m²

Tây Bắc

Xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh

14/09/2021

1,550,000,000 

Đất QH Thạch Hạ ( 2413 )

6868

200 m²

Tây Nam

Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh

25/08/2021

6,868 

Đất QH Thạch Hạ ( 2497 )

1 tỉ 280 triệu

144 m²

Tây Nam

xã Thạch hạ, Thành phố Hà Tĩnh

07/07/2021

1,280,000,000 

Đất QH Thạch Hạ (2498)

1 tỉ 650 triệu

150 m²

Đông Bắc

Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh

07/07/2021

1,650,000,000 

Đất QH Thạch Hạ (MS :1891)

2 tỉ 250 triệu

180 m²

Đông Nam

Thành Phố Hà Tĩnh

26/07/2022

2,250,000,000 

Đất QH Xen Dắm* Đông Tân Học (MS: 1787)

6868

152 m²

Tây Nam

Xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh

06/10/2022

6,868 

Đất Quy hoạch Thạch Hạ ( 2581 )

1 tỉ 200 triệu

144 m²

Đông Bắc

Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh

18/05/2021

1,200,000,000 
0979.268.168