Sàn giao dịch bất động sản | Mua bán nhà đất Hà Tĩnh

Showing 241–300 of 366 results

Đất QH Sông Đà ( 2528 )

3 tỉ

195 m²

Đông Nam

Sông Đà, TP Hà Tĩnh

20/06/2021

3,000,000,000 

Đất QH Sông Đà * Trần Phú ( 2362 )

1 tỉ 850 triệu

126 m²

Chính Đông

Phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh

16/09/2021

1,850,000,000 

Đất QH Sông Đà * Trần Phú (2428)

2 tỉ 600 triệu

140 m²

Đông Bắc- Đông Nam

Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh

14/08/2021

2,600,000,000 

Đất QH Sông Đà * Trần Phú (2878)

1 tỉ 630 triệu

126 m²

Tây Bắc

Phường Trần Phú, Thành Phố Hà Tĩnh

06/07/2020

1,630,000,000 

Đất QH Tân Giang * 158 M2 ( 2722 )

1 tỉ 550 triệu

158 m²

Bắc

Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh

20/12/2020

1,550,000,000 

Đất QH Tân Học * Thạch Hạ ( 2590 )

6868

144 m²

Chính Tây

Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh

04/05/2021

6,868 

Đất QH Tân Học, Thạch Hạ ( 2494 )

1 tỉ 200 triệu

135 m²

Tây Nam

Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh

07/07/2021

1,200,000,000 

Đất QH Tây Tân Học – Thạch Hạ ( 2601 )

6868

166.5 m²

Đông Nam

Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh

28/04/2021

6,868 

Đất QH Tây Tân Học * Thạch Hạ ( 2368 )

1 tỉ 450 triệu

144 m²

Tây Bắc

Xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh

14/09/2021

1,450,000,000 

Đất QH Tây Tân Học * Thạch Hạ ( 2379 )

1 tỉ 550 triệu

155 m²

Tây Nam

Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh

06/09/2021

1,550,000,000 

Đất QH Thạch Bình ( 2564 )

1 tỉ 380 triệu

195 m²

Tây Nam - Đông Nam

Xã Thạch Bình, Thành phố Hà Tĩnh

26/05/2021

1,380,000,000 

Đất QH Thạch Bình (2870)

1 tỉ 300 triệu

144 m²

Đông Nam

Thạch Bình, Hà Tĩnh

09/07/2020

1,300,000,000 

Đất QH Thạch Hạ ( 2366 )

1 tỉ 550 triệu

156 m²

Tây Bắc

Xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh

14/09/2021

1,550,000,000 

Đất QH Thạch Hạ ( 2413 )

6868

200 m²

Tây Nam

Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh

25/08/2021

6,868 

Đất QH Thạch Hạ ( 2497 )

1 tỉ 280 triệu

144 m²

Tây Nam

xã Thạch hạ, Thành phố Hà Tĩnh

07/07/2021

1,280,000,000 

Đất QH Thạch Hạ ( 2533 )

1 tỉ 280 triệu

144 m²

Đông Bắc

Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh

20/06/2021

1,280,000,000 

Đất QH Thạch Hạ (2498)

1 tỉ 650 triệu

150 m²

Đông Bắc

Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh

07/07/2021

1,650,000,000 

Đất QH Thạch Hạ (2874)

900 Triệu

192 m²

Tây Bắc

Thạch Hạ, Hà Tĩnh

09/07/2020

900,000,000 

Đất QH Thạch Hạ (2875)

1 tỉ 650 triệu

390 m²

Tây Bắc

Thạch Hạ, Hà Tĩnh

09/07/2020

1,650,000,000 

Đất QH Thạch Hạ (2916)

750 Triệu

144 m²

Tây Nam

thạch hưng, hà tĩnh

16/06/2020

750,000,000 

Đất QH Thạch Hưng ( 2481 )

1 tỉ 250 triệu

160 m²

Chính Nam

Xã Thạch Hưng, Thành phố Hà Tĩnh

14/07/2021

1,250,000,000 

Đất QH Thạch Hưng ( 2496 )

1 tỉ 600 triệu

150 m²

Chính Nam

Xã Thạch Hưng, Thành phố Hà Tĩnh

07/07/2021

1,600,000,000 

Đất QH Thạch Hưng * 570 triệu ( 2766 )

570 Triệu

200 m²

Chinh Nam

Thạch Hưng, Thành phố Hà Tĩnh

25/10/2020

570,000,000 

Đất QH Thạch Quý (2838)

1 tỉ 999 triệu

174 m²

Tây

Phường Thạch Qúy, Thành Phố Hà Tĩnh

29/07/2020

1,999,000,000 

Đất QH Thạch Quý (2869)

1 tỉ 080 triệu

140 m²

Bắc

Thạch Quý, Hà Tĩnh

11/07/2020

1,080,000,000 

Đất QH Thạch Quý (2873)

650 Triệu

131 m²

Bắc

Thạch Quý, Hà Tĩnh

09/07/2020

650,000,000 

Đất QH Thạch Quý * BVTP ( 2754)

1 tỉ 400 triệu

158 m²

Nam

Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh

15/11/2020

1,400,000,000 

Đất QH Thạch Trung ( 2764)

1 tỉ 300 triệu

180 m²

Đông Nam

Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh

25/10/2020

1,300,000,000 

Đất QH Thạch Trung * gần Lan Anh ( 2746 )

1 tỉ 400 triệu

144 m²

Đông Bắc

Thạch Trung, Thành Phố Hà Tĩnh

01/12/2020

1,400,000,000 

Đất QH Thạch Vĩnh ( 2757)

700 Triệu

200 m²

Nam

Thạch Vĩnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh

31/10/2020

700,000,000 

Đất QH Trung Đình ( 2516 )

1 tỉ 600 triệu

144 m²

Chính Nam

Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh

25/06/2021

1,600,000,000 

Đất QH Văn Yên Hà Tĩnh( 2950)

800 Triệu

108 m²

Đông

Phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh

29/05/2020

800,000,000 

Đất QH xã Đồng Môn ( 2600 )

900 Triệu

161 m²

Chính Tây

Xã Đồng Môn , Thành phố Hà Tĩnh

29/04/2021

900,000,000 

Đất QH Yên Đồng * Thạch Linh ( 2367 )

1 tỉ 650 triệu

164 m²

Chính Bắc

Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh

14/09/2021

1,650,000,000 

Đất quy hoạch Đại Nài (2833)

2 tỉ

186 m²

Đông Bắc

Đại Nài, Hà Tĩnh

03/08/2020

2,000,000,000 

Đất quy hoạch Đại Nài (2854)

860 Triệu

200 m²

Đông Nam

Đại Nài, Hà Tĩnh

16/07/2020

860,000,000 

Đất quy hoạch Đại Nài (2935)

1 tỉ 450 triệu

210 m²

Tây Nam

phường Đại Nài, Hà Tĩnh

02/06/2020

1,450,000,000 

Đất Quy hoạch Nguyễn Du (2670)

1 tỉ 700 triệu

150 m²

Đông Bấc

Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh

08/03/2021

1,700,000,000 

Đất quy hoạch phường Nam Hà(2706)

1 tỉ 650 triệu

138 m²

Tây Bắc

Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh

14/01/2021

1,650,000,000 

Đất quy hoạch sông Đà (2829)

1 tỉ 750 triệu

126 m²

Đông Bắc

Trần Phú, Hà Tĩnh

07/08/2020

1,750,000,000 

Đất quy hoạch Thạch Bình (2919)

1 tỉ 180 triệu

195 m²

Tây Nam

Thạch Bình, Hà Tĩnh

12/06/2020

1,180,000,000 

Đất Quy hoạch Thạch Hạ ( 2581 )

1 tỉ 200 triệu

144 m²

Đông Bắc

Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh

18/05/2021

1,200,000,000 

Đất Quy hoạch Thạch Hạ ( 2636 )

1 tỉ 180 triệu

212 m²

Đông Bắc

Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh

29/03/2021

1,180,000,000 

Đất Quy hoạch Thạch Hạ (2661)

1 tỉ 300 triệu

160 m²

Tây Nam

Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh

14/03/2021

1,300,000,000 

Đất Quy hoạch Thạch Hưng ( 2639 )

1 tỉ 450 triệu

160 m²

Đông Bắc

Xã Thạch Hưng, Thành phố Hà Tĩnh

28/03/2021

1,450,000,000 

Đất Quy hoạch Thạch Hưng ( 2677 )

1 tỉ 300 triệu

168 m²

Chính Bắc

Xã Thạch Hưng, Thành phố Hà Tĩnh

27/02/2021

1,300,000,000 

Đất Quy hoạch Thạch Trung (2664)

1 tỉ 100 triệu

183 m²

Chính Đông

Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh

14/03/2021

1,100,000,000 

Đất quy hoạch Thạch Trung (2805)

1 tỉ 400 triệu

144 m²

Tây Nam

Thạch Trung, Hà Tĩnh

22/08/2020

1,400,000,000 

Đất quy hoạch Thạch Xuân (2830)

730 Triệu

325 m²

Tây Bắc

Thạch Xuân, Thạch Hà, Hà Tĩnh

04/08/2020

730,000,000 

Đất quy hoạch Yên Đồng (2849)

6868

218 m²

Tây Bắc

Phường Thạch Linh, Thành Phố Hà Tĩnh

17/07/2020

6,868 

Đất rẻ đẹp Thạch Quý (2441)

600 Triệu

100 m²

Đông Nam

Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh

07/08/2021

600,000,000 

Đất siêu rẻ Thạch Bình (2885)

240 Triệu

160 m²

Đông Nam

Thạch Bình, Thành phố Hà Tĩnh

02/07/2020

240,000,000 

Đất Sông Đà * Trần Phú ( 2488 )

680 Triệu

45 m²

Tây Nam

Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh

11/07/2021

680,000,000 

Đất tái định cư Vincom Hà Tĩnh ( 2501 )

2 tỉ 850 triệu

148.5 m²

Tây Bắc

Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh

06/07/2021

2,850,000,000 

Đất TDP2 * P. Nguyễn Du ( 2293 )

1 tỉ 350 triệu

141 m²

Chính Bắc

Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh

06/11/2021

1,350,000,000 

Đất xã Thạch Trung (2848)

2 tỉ

326 m²

Đông Bắc

Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh

20/07/2020

2,000,000,000 

Ngôi Biệt Thự 3 tầng * Thạch Hưng ( 2772 )

6 tỉ

600 m²

Đông Nam

Thạch Hưng, Thạch Hà, Hà Tĩnh

05/10/2020

6,000,000,000 

Nhà 2 tầng đường Trần Phú (2932)

2 tỉ 550 triệu

80 m²

Đông Bắc

Trần Phú, Hà Tĩnh

05/06/2020

2,550,000,000 

Nhà 1 Tầng * Thạch Quý ( 2792)

1 tỉ 300 triệu

200 m²

Tây Nam

Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh

07/09/2020

1,300,000,000 

Nhà 1 tầng đường Chính Hữu (2826)

2 tỉ 050 triệu

107 m²

Tây Bắc

Bắc Hà, Hà Tĩnh

07/08/2020

2,050,000,000 
0979.268.168