dn5

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trương Quang Long: Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp đã tích cực trong đóng nộp ngân sách và thực hiện an sinh xã hội. Chúng tôi rất mong nhận được các thông tin phản hồi từ phía doanh nghiệp để cơ quan thuế tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trương Quang Long: Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp đã tích cực trong đóng nộp ngân sách và thực hiện an sinh xã hội. Chúng tôi rất mong nhận được các thông tin phản hồi từ phía doanh nghiệp để cơ quan thuế tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trương Quang Long: Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp đã tích cực trong đóng nộp ngân sách và thực hiện an sinh xã hội. Chúng tôi rất mong nhận được các thông tin phản hồi từ phía doanh nghiệp để cơ quan thuế tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển.

Trả lời