Sàn giao dịch bất động sản | Mua bán nhà đất Hà Tĩnh

Chấp thuận 3 dự án phát triển đô thị tại TP Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, TP Hà Tĩnh có 3 dự án phát triển đô thị tại TP Hà Tĩnh được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.
Chấp thuận 3 dự án phát triển đô thị tại TP Hà Tĩnh
                                                         Chấp thuận 3 dự án phát triển đô thị tại TP Hà Tĩnh
Đọc thêm tại: https://datsen.com.vn/top-3-du-an-bat-dong-san-ha-tinh-2022/

Theo đó, 3 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư gồm: Khu đô thị mới phía Nam Cầu Cày (xã Thạch Trung), diện tích 20,7 ha, tổng mức đầu tư 708 tỷ đồng; Khu đô thị Thạch Quý (phường Thạch Quý), diện tích 10,2 ha, tổng mức đầu tư 278 tỷ đồng; cơ sở kinh doanh kho chứa hàng và DVTM tại xã Thạch Hưng, diện tích 1.659m2, tổng mức đầu tư 7,7 tỷ đồng.

Được biết, trên địa bàn TP Hà Tĩnh hiện có 10 dự án phát triển đô thị lớn đang triển khai lập quy hoạch, trong đó một số dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư với tổng diện tích nghiên cứu khoảng gần 773,3 ha.

Chấp thuận 3 dự án phát triển đô thị tại TP Hà Tĩnh
                                                                   3 dự án phát triển đô thị tại TP Hà Tĩnh

Theo các quy định hiện hành, đối với các dự án đầu tư phát triển khu đô thị cần phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nên UBND tỉnh giao UBND thành phố hoặc Sở Xây dựng triển khai các bước từ lập quy hoạch, đề xuất chủ trương dự án, lập dự toán đầu tư và các bước khác cho đến khi hình thành dự án để có thể đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư triển khai.

Trong quá trình lập quy hoạch chi tiết, đối với những đồ án được giao, UBND thành phố Hà Tĩnh đã triển khai đầy đủ các bước từ báo cáo lấy ý kiến ở địa phương, xin ý kiến lãnh đạo thành phố, các phòng chuyên môn, cộng đồng dân cư (lấy ý kiến và niêm yết thông tin tại khu vực công cộng theo đúng thời gian quy định), thẩm định và lấy ý kiến các sở, ngành, trình phê duyệt theo quy định, đảm bảo khách quan, minh bạch.

Việc lập quy hoạch trên cơ sở phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu; đảm bảo cơ cấu sử dụng đất phù hợp với chiến lược phát triển chung đô thị, kết nối các khu vực lân cận.

Việc có nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào phát triển đô thị tại TP Hà Tĩnh góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Tĩnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với mục tiêu xây dựng và phát triển TP Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Địa chỉ mua nhà đất Hà Tĩnh uy tín
                                                                      Địa chỉ mua nhà đất Hà Tĩnh uy tín

Nguồn: Báo Hà Tĩnh

Trả lời

0979.268.168