Sàn giao dịch bất động sản | Mua bán nhà đất Hà Tĩnh

Chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại Hà Tĩnh

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định chuyển mục đích sử dụng 58,15ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Nông nghiệp Hà Tĩnh
Nông nghiệp Hà Tĩnh

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định thực hiện dự án và việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật đất đai; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện dự án bảo đảm đúng thẩm quyền, thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật đất đai, cũng như quy định của pháp luật khác liên quan và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa
Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của TP Hà Tĩnh. Chỉ tiêu sử dụng đất trong năm 2021 của TP Hà Tĩnh có tổng diện tích đất tự nhiên là 5.654,99ha; trong đó, đất nông nghiệp 2.391,89ha; đất phi nông nghiệp 3.152,17ha và đất chưa sử dụng 110,93ha. Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm là 310,99ha đất nông nghiệp và 176,83ha đất phi nông nghiệp.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của TP Hà Tĩnh
UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của TP Hà Tĩnh

Chuyển mục đích sử dụng đất có đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 310,99ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 88,59ha. TP Hà Tĩnh có kế hoạch đưa 50,97 ha đất phi nông nghiệp chưa sử dụng vào sử dụng trong năm 2021.

Theo dõi tin tức nhà đất Hà Tĩnh để biết thêm về nhiều lĩnh vực khác.

CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT SEN

Địa chỉ: 02 Nguyễn Tất Thành – TP Hà Tĩnh
☎️ 0979.268.168 – 0912.268.435
🌐    Website: https://datsen.com.vn/

Trả lời

0979.268.168