Sàn giao dịch bất động sản | Mua bán nhà đất Hà Tĩnh

Hà Tĩnh tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 – 15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 – 28/5/2022). Ngày 25/5/2022, UBND tỉnh có Công văn số 2623/UBND-VX gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin phép bắn pháo hoa tầm thấp tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh 

Sau khi xem xét nội dung đề nghị và các văn bản có liên quan của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 26/5/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 1819/BVHTTDL-VHCS đồng thuận với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân trong và ngoài tỉnh về dự Lễ kỷ niệm. Đây cũng là dịp để tỉnh Hà Tĩnh quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm thu hút đầu tư, thu hút khách tham quan trong và ngoài nước.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng trân trọng đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề xuất xin phép bắn pháo hoa nổ tầm thấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Công văn cũng nêu rõ trong trường hợp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thì đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp đảm bảo tuyệt đối các yêu cầu về an ninh trật tự; phòng, chống cháy nổ, phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định trong quá trình tổ chức bắn pháo hoa. Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa nổ không sử dụng ngân sách nhà nước.

Được biết, thời gian dự kiến bắt đầu bắn pháo hoa tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh vào lúc 21h40 phút tối ngày 11/6/2022; Thời lượng:15 phút/1 lần; Số lượng: 90 giàn/ 01 lần; Tầm bắn: Dưới 120m; Địa điểm: Tại Quảng trường thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh./.

 

Trả lời

0979.268.168