Sàn giao dịch bất động sản | Mua bán nhà đất Hà Tĩnh

Tân Bí Thư Tỉnh Uỷ Hà Tĩnh 2020 – 2025: Hoàng Trung Dũng

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã bầu đồng chí Hoàng Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Hoàng Trung Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã bầu đồng chí Hoàng Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sáng 16/10, tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX bước sang ngày làm việc thứ 3 với nhiều nội dung quan trọng.

Trước đó, chiều 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu đồng chí Hoàng Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025, tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Tân bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh
Tân bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh

Hành trạng tân Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh

Ông Hoàng Trung Dũng sinh ngày 21/05/1971, tại xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Dũng có trình độ học vấn Cử nhân ngành ngữ văn, Tiến sĩ Chính trị học. Trình độ chính trị: cao cấp.

Trước khi được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy, ông Hoàng Trung Dũng từng là cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Thị đoàn Hà Tĩnh (tháng 9/1994 – 3/1998).

Từ tháng 4/1998 – 12/2002, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Thị ủy viên, Bí thư Thị đoàn, Chánh Văn phòng HĐND – UBND thị xã Hà Tĩnh, Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan HĐND – UBND thị xã Hà Tĩnh.

Giai đoạn từ 2003-2014

Tháng 1/2003 – 12/2004, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Đảng bộ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh. Từ tháng 1/2005 – 7/2005 làm Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 7/2005 – 4/2008, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Hà Tĩnh. Từ tháng 4/2008 – 5/2010, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh.

Tháng 6/2010 – 7/2014, Ủy viên Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy. Từ tháng 7/2014 – 25/4/2016, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh.

Giai đoạn từ 2014 – nay

Từ ngày 26/4/2016 đến tháng 10/2020, ông Hoàng Trung Dũng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sau đó là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Hội nghị cũng bầu đồng chí Trần Tiến Hưng – Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020 tái cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đồng chí Trần Thế Dũng – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020 giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội cũng đã bầu 15 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX bầu 11 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Hà Văn Trọng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trả lời

0979.268.168